τολμᾶ

τολμᾶ
τολμάω
Bodl. Quarterly Record
pres subj act 1st sg (doric aeolic)
τολμάω
Bodl. Quarterly Record
pres ind act 1st sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • τόλμα — τόλμᾱ , τόλμα courage fem nom/voc/acc dual τόλμα courage fem nom/voc sg τόλμᾱ , τολμάω Bodl. Quarterly Record pres imperat act 2nd sg τόλμᾱ , τολμάω Bodl. Quarterly Record imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τόλμᾳ — τόλμαι , τόλμα courage fem nom/voc pl τόλμᾱͅ , τόλμα courage fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τολμᾷ — τολμάω Bodl. Quarterly Record pres subj mp 2nd sg τολμάω Bodl. Quarterly Record pres ind mp 2nd sg (epic) τολμάω Bodl. Quarterly Record pres subj act 3rd sg τολμάω Bodl. Quarterly Record pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τόλμ' — τόλμα , τόλμα courage fem nom/voc sg τόλμαι , τόλμα courage fem nom/voc pl τόλμᾱͅ , τόλμα courage fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τόλμας — τόλμᾱς , τόλμα courage fem acc pl τόλμᾱς , τόλμα courage fem gen sg (doric aeolic) τόλμᾱς , τολμάω Bodl. Quarterly Record imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τολμᾶι — τολμᾷ , τολμάω Bodl. Quarterly Record pres subj mp 2nd sg τολμᾷ , τολμάω Bodl. Quarterly Record pres ind mp 2nd sg (epic) τολμᾷ , τολμάω Bodl. Quarterly Record pres subj act 3rd sg τολμᾷ , τολμάω Bodl. Quarterly Record pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τόλμαι — τόλμα courage fem nom/voc pl τόλμᾱͅ , τόλμα courage fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τόλμαν — τόλμα courage fem acc sg τόλμᾱν , τολμάω Bodl. Quarterly Record imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) τόλμᾱν , τολμάω Bodl. Quarterly Record imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τολμᾶν — τόλμα courage fem gen pl (doric aeolic) τολμάω Bodl. Quarterly Record pres part act masc voc sg (doric aeolic) τολμάω Bodl. Quarterly Record pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) τολμάω Bodl. Quarterly Record pres part act masc nom sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τολμασεῖς — τολμᾱσεῖς , τολμάω Bodl. Quarterly Record fut ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”